NÀQUERA

Twitter Facebook Valencià Castellano

regidories

Educació, cultura i joventut

Enquesta d´oci i temps lliure

Fitxa dades de contacte

Escola Infantil

Normes d'organització de l'escola infantil de Nàquera

L'Escola Infantil de Nàquera té com a finalitat facilitar el desenvolupament de la personalitat dels xiquets/as en tots els seus aspectes, així com promoure la seua educació.

Cal no oblidar que els màxims responsables de l'educació dels xiquets són els pares, per això han de col·laborar en les tasques educatives que es desenvolupen.

L'educació dels xiquets / ha d'efectuar-se de manera harmònica entre l'escola i la família.

Normes d'organització de l'escola infantil de Nàquera:/h3>
 • · L'horari haurà de complir-se sense excepció.
 • · Els xiquets que vinguen per primera vegada en el centre hauran d'entregar la fitxa de l'alumne degudament emplenada i amb una fotografia recent.
 • · Serà d'ús obligatori assistir al centre amb el pitet de l'Escola Infantil.
 • · Un vestit còmode és primordial que els xiquets aconseguisquen autonomia en les seues necessitats fisiològiques, és molt important que evite els petos, tirants, cinturons i botons durs.
 • ·Tota la roba ha de marcar-se amb el nom del xiquet/a. L'escola no es fa responsable de la roba o objectes que no estiguen degudament marcats.
 • · No assistiran amb objectes de valor com a polseres, cadenes, medalles, etc.
 • · No es poden emportar joguets en el centre, a l'escola tenim suficients per a tots i són motiu de disputa entre els altres companys.
 • · El xiquet només podrà ser recollit per les persones autoritzades .
 • · Si el xiquet/a ha d'eixir abans del seu horari habitual haurà de ser comunicar-ho prèviament.
 • · Per a una millor adaptació o desenvolupament del xiquet/ a a l'escola, la direcció podrà canviar-li d'aula i/o professora.
 • · La informació als pares és diària i personalitzada, de manera parlada ja través de l'agenda de l'alumne on reflectida tota la informació del dia.

Aspectes sanitaris

 • · Un xiquet/ a malalt no ha d'assistir a l'escola ni si ha tingut febre la nit anterior. En el cas d'emmalaltir en el centre, s'avisarà als pares perquè siga recollit com més prompte millor.
 • · Quan se sospite de la incubació d'una malaltia infectocontagiosa (conjuntivitis, grip, herpes ...) s'haurà de comunicar ràpidament i el xiquet/a no podrà assistir a l'escola.
 • · Els xiquets/as conviuran amb altres xiquets per la qual cosa és imprescindible que la neteja siga diari de cap a peus.
 • · Quan el xiquet/a necessite que se li administre un medicament en horari escolar, serà necessari que se signe l'autorització en l'agenda especificant la dosi, l'hora i el nom del medicament acompanyat de la recepta mèdica. • A l'Escola Infantil tenim antipiréticos que s'administraran únicament quan el xiquet/a tinga febre i amb el consentiment dels pares.
 • · Si el xiquet és al·lèrgic a algun medicament, aliment, teixit, etc. s'haurà de comunicar per escrit a l'adreça del centre acompanyat del certificat mèdic.

Alimentació

 • · El menjar és un moment essencialment educatiu, afavoridor del desenvolupament d'hàbits d'alimentació, autonomia personal, comunicació i relació amb la resta dels xiquets/as.
 • · Els menús són elaborats per experts en nutrició, aquests es comunicaran mensualment per mitjà d'una fulla menú elaborada per servei d'àpats.
 • · • Les dietes especials per a aquells xiquets que ho necessiten (celíacs, al·lèrgics a l'ou ...) seran comunicades en incorporar-se el xiquet a l'escola, en cas d'utilitzar el servei de menjador i hauran d'aportar informe mèdic que l'acredite.
 • · L'horari de menjars serà el següent:
  • - Desdejuni: 10.00 h. - 10.30 h. (S'emportarà de casa)
  • - Menjar: 12.30 h. per al primer torn (xiquets de 0 a1 any) i 13.00 h. per al segon (xiquets de 2 anys).
 • · Els serveis eventuals de menjador seran per bons de 10 menjars i no es podrà comprar més d'un bo al mes.

Horari i Vacacions

 • · L'Escola Infantil romandrà oberta de 9.00 h. A les 16.30 h. Es prega la màxima puntualitat.
 • · De 8.00 a 9:00h. serà una hora d'acolliment per als fills dels pares que treballen els dos anara de casa.
 • · L'Escola Infantil romandrà tancada els caps de setmana, les festes nacionals i les locals marcades pel calendari, a principi de curs s'entregarà als pares el calendari escolar de tot el curs. Si hi haguera alguna alteració o canvi en el mateix s'avisarà amb antelació.
 • · El mes de juliol l'escola romandrà oberta només per als xiquets que hagen assistit durant el curs, no hi haurà altes noves. Amb horari de 8 a 15 h.
 • · El mes d'agost l'escola romandrà tancada.

Baixes

 • · Es causarà baixa a l'Escola Municipal d'Educació Infantil per alguna de les següents circumstàncies:
  1. Per incomplir la condició relativa a l'edat màxima reglamentària de permanència (6 mesos a 3 anys)
  2. Per sol·licitud dels pares o representants legals
  3. Per l'impagament de la quota establida durant dos mesos consecutius o tres alterns, siga quin siga el curs escolar a què es referix el deute
  4. Per comprovació de falsedat en els documents o dades aportades
  5. Per incompatibilitat o inadaptació absoluta per a romandre en el centre
  6. Per falta d'assistència continuada durant un mes sense causa justificada
  7. Per incompliment reiterat de les normes de l'Escola Municipal d'Educació Infantil
 • · Les baixes per incompatibilitat o inadaptació seran resoltes per l'Alcaldia a proposta de l'Escola Infantil Municipal
 • · Les baixes produïdes al llarg del curs escolar per qualsevol dels motius anteriorment exposats es cobriran amb les sol·licituds que quedaren en la llista d'espera en cada grup d'edat per rigorós orde de sol·licitud.

Menjador Escolar

Normes de funcionament

Per a poder fer ús fix del servei de Menjador Escolar és necessari emplenar la fitxa d'alta en el servei de menjador, donant-se d'alta per registre d'entrada de l'Ajuntament de Nàquera.

Per a utilitzar-ho de manera eventual s'usaran Bons de 10 menjars proporcionats pel centre al lliurament del justificant de pagament pel banc o rebut de l'Ajuntament. Els bons serveixen per a qualsevol dia al llarg de tot el curs escolar però només podrà comprar-se un bo al mes, és a dir, podran utilitzar el servei de menjador, com a màxim, 10 vegades en un mes. El bo pot durar més d'un mes, si així es desitja, fins a final de curs.

És necessari avisar un dia abans o el mateix dia a primera hora del matí si s'utilitzarà el servei de menjador per bo.

Preus

El preu fixat és de 65 € /mes per a alumnes fixos.

Els bons de 10 menjars valen 35 € previ ingrés en La Caixa, Bancaixa, Caixa Camp de Náquera o en l'oficina de recaptació de l'Ajuntament de Náquera indicant el nom i cognoms de l'alumne i en concepte menjador guarderia.

Quan un alumne/a fix cause alta o baixa en el Menjador Escolar haurà de comunicar-ho abans del dia 25 del mes anterior a la baixa o alta, en la secretària del Centre.

Forma de pagament

El pagament d'alumnes fixos es realitza mensualment, en la primera setmana del mes en curs, per mitjà de domiciliació bancària i s'abonarà junt amb la mensualitat corresponent del mes.

Per a comprar els bons de 10 menjars es realitzarà un ingrés de 35 € en qualsevol dels següents nombres de compte o en l'oficina de recaptació de l'ajuntament:

La Caixa: 2100 / 5499 / 62 / 0200000219
Bancaixa: 2077 / 0236 / 47 / 3100151853
Caixa Camp: 3094 / 0046 / 93 / 110000161

Fitxa d'inscripció menjador escolar (PDF)
Fitxa de baixa menjador escolar (PDF)

Escola Infantil Municipal
escuelainfantil@naquera.com
C/ Lepanto, 2
Telf. 961681575

Susana Pérez Ibañez
susana@naquera.com
Gestora Cultural
Telf. 96 168 00 02 (#2139)

Alejandro Ricart Navarro
alejandro@naquera.com
Regidor de Juventut
Telf. 96 168 00 02 (#2108)

Concepción Esther Liébana Ávila
esther@naquera.com
Regidora de Cultura y Educació
Telf. 96 168 00 02 (#2126)

Ajuntament de Nàquera.

Plaça de l'Ajuntament, 1
46119 | Nàquera | València | Espanya

avís legal

tots els drets reservats

Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies