NÀQUERA

Twitter Facebook Valencià Castellano

regidories

Educació, cultura i joventut

Enquesta d´oci i temps lliure

Fitxa dades de contacte

Escola Infantil

Normes d'organització de l'escola infantil de Nàquera

L'Escola Infantil de Náquera té com a finalitat facilitar el desenrotllament de la personalitat dels xiquets/s'en tots els seus aspectes, així com a promoure la seua educació.

No cal oblidar que els màxims responsables de l'educació dels xiquets són els pares, per això han de col·laborar en les tasques educatives que es desenrotllen.

L'educació dels xiquets/s'ha d'efectuar-se de manera harmònica entre l'escola i la família.

Normes generals

 • · L'horari haurà de complir-se sense cap excepció.
 • · Els xiquets que vinguen per primera vegada al centre hauran d'entregar la fitxa de l'alumne degudament omplida i amb una fotografia recent.
 • · Serà d'ús obligatori assistir al centre amb el pitet de l'Escola Infantil.
 • · Un vestit còmode és primordial perquè els xiquets puguen autovaldre's i així poder aconseguir autonomia en les seues necessitats fisiològiques, és molt important que eviteu els petos, tirants, cinturons i botons durs.
 • · Tota la roba ha de marcar-se amb el nom del xiquet/a. L'escola no es fa responsable de la roba o objectes que no estiguen degudament marcats.
 • · No assistiran amb objectes de valor com a polseres, cadenes, medalles, etc.
 • · No es poden portar joguets al centre, en l'escola tenim suficients per a tots i són motiu de disputa entre els altres companys.
 • · El xiquet només podrà ser arreplegat per les persones autoritzades i hauran de portar el carnet que es proporcionarà en l'escola, si no pogueren portar-ho per qualsevol motiu, s'avisarà al centre telefònicament de qui anirà a arreplegar al xiquet o xiqueta.
 • · Si el xiquet/a serà arreplegat abans del seu horari habitual haurà de ser comunicat prèviament.
 • · Per a una millor adaptació o desenrotllament del xiquet/a en l'escola, la direcció podrà canviar-li d'aula i/o professora.
 • · La informació als pares és diària i personalitzada, de manera parlada i a través de l'agenda de l'alumne on va reflectida tota la informació del dia.

Aspectes sanitaris

 • · Un xiquet/a malalt no ha d'assistir a l'escola, ni si ha tingut febra la nit anterior. En el cas d'emmalaltir en el centre, s'avisarà als pares perquè siga arreplegat amb la major brevetat possible.
 • · Quan se sospite de la incubació d'una malaltia infectocontagiosa (conjuntivitis, grip, herpes...) s'haurà de comunicar ràpidament i el xiquet/a no podrà assistir a l'escola.
 • · Els xiquet/a conviuran amb altres xiquets, per la qual cosa és imprescindible que la neteja siga diari de cap a peus.
 • · Quan el xiquet/a necessite que se li administre un medicament en horari escolar, serà necessari que es ferma l'autorització en l'agenda especificant la dosi, l'hora i el nom del medicament acompanyat de la recepta mèdica.
 • · En l'Escola Infantil tenim antipirètics que s'administraran únicament quan el xiquet/a tinga febra i amb el consentiment dels pares.
 • · Si el xiquet és al·lèrgic a algun medicament, aliment, teixit, etc. S'haurà de comunicar per escrit a la direcció del centre acompanyat del certificat mèdic.
 • · Tot el personal de l'Escola Infantil posseïx el carnet de manipulador d'aliments.

Alimentació

 • · El menjar és un moment essencialment educatiu, afavoridor del desenrotllament d'hàbits d'alimentació, autonomia personal, comunicació i relació amb la resta dels xiquets/es.
 • · Els menús són elaborats per experts en nutrició, estos es comunicaran mensualment per mitjà d'un full menú elaborada pel catering.
 • · Els alumnes menors d'1 any portaran el menjar de casa i les hores de presa s'han de comunicar per escrit a la professora, a partir de l'any el xiquet/a passarà a menjar del catering.
 • · Les dietes especials per a aquells xiquets que ho necessiten (celíacs, al·lèrgics a l'ou…) seran comunicades a l'incorporar-se el xiquet a l'escola, en cas d'utilitzar el servici de menjador.
 • · L'horari de menjars serà el següent:
  • - Esmorzar: 10:00 h. – 10:30 h. (es portarà de casa)
  • - Menjar: 12:30 h. per al primer torn (xiquets d'1 any) i 13:00 h. per al segon (xiquets de 2 anys)
  • - Berenar: 16:00 h. (es portarà de casa)
 • · Els servicis eventuals de menjador seran per bons de 10 menjars i no es podrà comprar més d'un bo al mes.

Horari i Vacacions

 • · L'Escola Infantil romandrà oberta de 9:30 h. A 17:00 h. Es prega la màxima puntualitat.
 • · El horari d'acogida serà de 7:30 h. A 9:30 h. A esta hora es tancarà la porta i no es tornarà a obrir fins a les 12:45h. (hora d'eixida) per a aquells xiquets que es van a menjar a casa. A les 15:00 h. Es torna a obrir per a aquells que han utilitzat el servici de menjador i se'n van a casa o per als xiquets que se van anar a menjar a casa i tornen a la vesprada. A les 17:00 és l'hora d'eixida fins a les 18:00 h. per a aquells xiquets que necessiten un horari ampliat.
 • · L'Escola Infantil romandrà tancada els caps de setmana, les festes nacionals i les locals marcades pel calendari, a principi de curs s'entregarà als pares el calendari escolar de tot el curs. Si haguera alguna alteració o canvi en el mateix, s'avisarà amb antelació en l'agenda del xiquet/a.
 • · Els mesos de juliol i agost romandrà oberta de 9:30 h. A 14:00 h. amb horari d'acogida de 7:30 a 9:30 amb servici de menjador nomes al mes de juliol.
 • · El mes d'agost l'escola romandrà tancada.

Baixes

 • · Es causarà baixa en l'Escola Municipal d'Educació Infantil per alguna de les circumstàncies següents:
  1. Per incomplir la condició relativa a l'edat màxima reglamentària de permanència (6 mesos a 3 anys)
  2. Per sol·licitud dels pares o representants legals
  3. Per l'impagament de la quota establida durant dos mesos consecutius o tres alterns, siga quin siga el curs escolar a què es referix el deute
  4. Per comprovació de falsedat en els documents o dades aportades
  5. Per incompatibilitat o inadaptació absoluta per a romandre en el centre
  6. Per falta d'assistència continuada durant un mes sense causa justificada
  7. Per incompliment reiterat de les normes de l'Escola Municipal d'Educació Infantil
 • · Les baixes per incompatibilitat o inadaptació seran resoltes per l'Alcaldia a proposta de l'Escola Infantil Municipal
 • · Les baixes produïdes al llarg del curs escolar per qualsevol dels motius anteriorment exposats es cobriran amb les sol·licituds que quedaren en la llista d'espera en cada grup d'edat per rigorós orde de sol·licitud.

Menjador Escolar

Normes de funcionament

Per a poder fer ús fix del servici de Menjador Escolar és necessari omplir la fitxa d'alta en el servici de menjador, que s'entregarà en el centre.

Per a utilitzar-ho de forma eventual s'usaran els 'bons' proporcionats pel centre a l'entrega del justificant de pagament pel banc o rebut de l'Ajuntament. Els bons servixen per a qualsevol dia al llarg de tot el curs escolar però només podrà comprar-se un bo al mes, és a dir, podran utilitzar el servici de menjador, com a màxim, 10 vegades en un mes. El bo pot durar més d'un mes, si així es desitja, fins a final de curs.

És necessari avisar un dia abans o el mateix dia a primera hora del matí si es va a utilitzar el servici de menjador per bo.

Preus

El preu fixat és de 65 € /mes per a alumnes fixos.

Els bons de 10 menjars valen 35 € previ ingrés en La Caixa, Bancaixa, Caixa Camp de Náquera o en l'oficina de recaptació de l'Ajuntament de Náquera indicant el nom i cognoms de l'alumne i en concepte menjador guarderia.

Quan un alumne/a fix cause alta o baixa en el Menjador Escolar haurà de comunicar-ho abans del dia 25 del mes anterior a la baixa o alta, en la secretària del Centre.

Forma de pagament

El pagament d'alumnes fixos es realitza mensualment, en la primera setmana del mes en curs, per mitjà de domiciliació bancària i s'abonarà junt amb la mensualitat corresponent del mes.

Per a comprar els bons de 10 menjars es realitzarà un ingrés de 35 € en qualsevol dels següents nombres de compte o en l'oficina de recaptació de l'ajuntament:

La Caixa: 2100 / 5499 / 62 / 0200000219
Bancaixa: 2077 / 0236 / 47 / 3100151853
Caixa Camp: 3094 / 0046 / 93 / 110000161

Fitxa d'inscripció menjador escolar (PDF)
Fitxa de baixa menjador escolar (PDF)

Escola Infantil Municipal
escuelainfantil@naquera.com
C/ Lepanto, 2
Telf. 961681575

Susana Pérez Ibañez
susana@naquera.com
Gestora Cultural
Telf. 96 168 00 02 (#2139)

Alejandro Ricart Navarro
alejandro@naquera.com
Regidor de Juventut
Telf. 96 168 00 02 (#2108)

Concepción Esther Liébana Ávila
esther@naquera.com
Regidora de Cultura y Educació
Telf. 96 168 00 02 (#2126)

Ajuntament de Nàquera.

Plaça de l'Ajuntament, 1
46119 | Nàquera | València | Espanya

avís legal

tots els drets reservats

Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies